SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Låg försäkringspremie

Vill du ha en så låg försäkringspremie till bilförsäkringen som möjligt? Klart du vill! Här kommer några tips som du kan ta till dig för att hitta lägsta möjliga försäkringspremie. Att noga läsa igenom försäkringsvillkoren för att se vilka delmoment som ingår i försäkringen är a och o, liksom hur länge du binder upp dig på dessa delmoment. Är du en stadsbo som alltid håller dig till stadsmiljöerna med bilen är till exempel viltskytt totalt onödigt för dig. Och tillägget för hyrbil är ju bara motiverat av att du verkligen behöver en extra bil när din nuvarande servas.

Eftersom statistiken visar att ju längre körsträcka du har, desto högre är också olycksrisken så påverkas också försäkringspremien av detta. Kort körsträcka = låg försäkringspremie. Vilken sorts försäkring du väljer och hur mycket den täcker avgör din premie. Här gäller det att tänka lite, väg riskerna och självrisken mot bilens värde innan du väljer om du ska ha trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. Om du anger en hög självrisk kan du få ner priset på själva premien, men även här måste du väga för- och nackdelar och eventuella risker. En låg försäkringspremie är inte allt. En smart sak för att pressa priset är dock att betala hela premien på en gång istället för att dela upp kostnaden, för det brukar innebära prispålägg. Att minska stöldrisken genom att parkera i garage och ha ett tryggt stöldlarm bidrar till en låg försäkringspremie. Se också till att jämföra flera olika försäkringsbolag i jakten på en låg försäkringspremie, för det lönar sig. billigaste-bilförsäkringen.se

Har du balkongfobi?

En del har det. Andra borde haft det. Andra har det definitivt inte.
Balkongfobi har vi nog alla till mans. Tanken att den ska lossna, att vi ska ramla över kanten eller på annat sätt vara utsatta för olyckor, finns nog i oss så fort vi kommer ut på en balkong. Man behöver inte bege sig till den ökända balkongen på Sears Towers 103e våning – The Ledge (som sticker ut rakt från byggnaden och har ett golv i glas, så att du får känslan av att du står i tomma luften 103 våningar upp) – för att känna lite oro.
Någon som dock hade tjänat på balkongfobi hade varit Martin Luther King Jr. Denna medborgarrättsaktivist och pastor kämpade hårt för de svartas rätt i USA och fick stor betydelse, inte bara i USA, utan i hela världen. Han blev en symbol för frihetskamp och var bland annat en stor förebild för Nelson Mandelas kamp i Sydafrika. Men han var även obekväm för många och hatad av vissa. Detta ledde till att han sköts ihjäl på balkongen till rum 306 på Lorraine Hotel, i Memphis, Tennessee den 4 april 1968, kl. 18:01. Hade Martin Luther King Jr haft balkongfobi hade han överlevt den där attacken.
De flesta av oss tycker dock att balkonger är något trevligt som skapar en frihetskänsla när vi går ut på den. Och är du det minsta rädd vet du att du kan få en välbyggd och säker balkong om du vänder dig till www.fasteb.se.

En dagslända i den tekniska utvecklingen

Vissa produkter har definitivt sina bäst före datum. Många får dock hänga med länge innan de blir historia. Den mekaniska kameran höll i nära 150 år innan den digitala tekniken knuffade undan den. Förbränningsmotorn har vi haft lika länge och verkar fortfarande hålla sig kvar, trots att tekniken utvecklas i svindlande fart. Sedan finns det tekniska dagsländor. Inom digital ljudinspelning fanns det format som MD och DAT som var väldigt populära under 90-talet men som aldrig fick något riktigt grepp innan mp3-formatet och tillhörande spelare stormade in och tog ett järngrepp om världens musikälskare.
En annan teknisk dagslända var den elektriska skrivmaskinen. Under 1970- och 1980-talen hade den dock sin tid. De tidigaste maskinerna hade endast funktionen att tangentnedslagningen var motoriserad, så man inte behövde trycka lika hårt för att göra ett nedslag. Sedan utvecklades olika metoder för automatisk radering och därefter en typkula i stället för en mängd typarmar.
I samband med den digitala teknikens genombrott kom slutligen elektriska skrivmaskiner med en liten display där man kunde skriva några rader, korrekturläsa och sedan låta skrivmaskinen skriva ut raderna.
Mer avancerad än så fick elskrivmaskinen aldrig bli, för därefter gjorde PCn sitt intåg i var mans hem och alla skaffade sig dator med skrivare. Därmed var elskrivmaskinen fullständigt överflödig.
Utvecklingen går framåt. Till skillnad från elförbrukningen. Den stiger i takt med att vi skaffar oss fler prylar och maskiner. Se därför till att du får så billig el som möjligt. Skaffa det via www.elavtal.biz.

Vi hjälper dig att fixa ett lån utan säkerhet

Ett lån utan säkerhet kallas för ett blancolån eller ett privatlån. Det som skiljer blancolån respektive privatlån från andra typer av lån är räntan. Den är lite dyrare än räntan för andra lån och det beror helt enkelt på att kreditinstitutet, genom att bevilja ett sådant lån, ingår en större risk jämfört med när den beviljar andra lån. En säkerhet för banken vore till exempel om låntagaren ägde ett hus som kreditinstitutet skulle kunna avyttra i fall denne inte kan amortera lånet. Det som kreditinstitutet måste förlita sig på när de beviljar ett lån utan säkerhet är enbart den beräknade framtida förtjänst av låntagaren. I denna situation är det naturligtvis en fördel om låntagarens arbetsgivare kan försäkra banken om att låntagaren kommer att behålla sitt jobb under en viss tidsperiod. Kreditinstitutet baserar sin bedömning angående om du kan få ett lån utan säkerhet dock inte bara på din framtida förtjänst utan även på ytterligare faktorer. Vissa tittar till exempel på om du är svensk medborgare, hur länge du har varit det och hur gammal du är. Och vill du låna mer än 150000 kronor, så vill vissa långivare gärna se att du har en så kallad medsökande.

Även dina individuella val angående lånet, som till exempel vilken frist du väljer för att återbetala lånet, påverkar vilka villkor du kommer att få. Det är med andra ord en fördel om du kan och ska återbetala ditt lån utan säkerhet så fort som möjligt. Mer info på www.låneansökan.se

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa