SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Hur vi hittar rätt.
June 22nd, 2013

Förr i tiden skådade man om natten upp mot himlen och tog ut riktningen efter Polstjärnan. Det var så man navigerade. Lite mer avancerade navigatörer hade instrument som hjälpte dem att navigera mer exakt. Under någon tid i historien var det någon som kom på att jordens magnetism fick magneter att konstant peka mot norr. Och det var ju praktiskt. Sedan såg vårt navigationssystem ut på det sättet fram till 1994. Det var då som amerikanske armen slutligen satte igång sitt GPS-system (Global Positioning System). Systemet hade armen knåpat på redan sedan slutet av 70-talet genom att skicka upp 24 satteliter som idag gör att man kan bestämma sin position med en GPS-mottagare var man än befinner sig på jorden. Redan under 1960-talet fanns en mindre avancerad variant av GPS som kallades Transit – som sedan togs ur bruk 1995 när GPS kommit igång ordentligt.
Inledningsvis var det bara amerikanska armen som fick använda systemet fullt ut och kodade signalerna så att de inte gav några exakta positioner för någon annan än de som hade access. Men runt millenniumskiftet släppte president Clinton GPS-systemet fritt för alla att nyttja och tekniken upplevde en explosionsartad ökning. Idag finns det en GPS-mottagare i de flesta moderna telefoner.
GPS är bara en av alla de tusentals prylar som vi idag gjort oss beroende av. I likhet med den el som vi driver allt med. Och den bör vi skaffa oss så billigt som möjligt. Gör det på http://www.elpris.biz.

 

 


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa