SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Låg försäkringspremie
May 23rd, 2013

Vill du ha en så låg försäkringspremie till bilförsäkringen som möjligt? Klart du vill! Här kommer några tips som du kan ta till dig för att hitta lägsta möjliga försäkringspremie. Att noga läsa igenom försäkringsvillkoren för att se vilka delmoment som ingår i försäkringen är a och o, liksom hur länge du binder upp dig på dessa delmoment. Är du en stadsbo som alltid håller dig till stadsmiljöerna med bilen är till exempel viltskytt totalt onödigt för dig. Och tillägget för hyrbil är ju bara motiverat av att du verkligen behöver en extra bil när din nuvarande servas.

Eftersom statistiken visar att ju längre körsträcka du har, desto högre är också olycksrisken så påverkas också försäkringspremien av detta. Kort körsträcka = låg försäkringspremie. Vilken sorts försäkring du väljer och hur mycket den täcker avgör din premie. Här gäller det att tänka lite, väg riskerna och självrisken mot bilens värde innan du väljer om du ska ha trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. Om du anger en hög självrisk kan du få ner priset på själva premien, men även här måste du väga för- och nackdelar och eventuella risker. En låg försäkringspremie är inte allt. En smart sak för att pressa priset är dock att betala hela premien på en gång istället för att dela upp kostnaden, för det brukar innebära prispålägg. Att minska stöldrisken genom att parkera i garage och ha ett tryggt stöldlarm bidrar till en låg försäkringspremie. Se också till att jämföra flera olika försäkringsbolag i jakten på en låg försäkringspremie, för det lönar sig. billigaste-bilförsäkringen.se


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa